Tag: Nhà sản xuất xúc xích rau củ và bánh gạo dinh dưỡng

Xúc xích rau củ và bánh gạo dinh dưỡng cho trẻ

"Xúc xích rau củ và bánh gạo dinh dưỡng cho trẻ" là hai sản phẩm không nằm ngoài định hướng phát triển của những sản phẩm thành công trước đó của Công ty CP Thực phẩm Gia Đình Anco (AFF). Theo ông Hứa Cao Trí, Tổng giám đốc AFF, ông bố bà mẹ nào cũng luôn ...