Tag: le hoi trai cay lai thieu 2015

Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín”

Sự kiện lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2015 được tổ chức từ ngày 20 đến 25/6/2015 tại phường Hưng Định, Tx. Thuận An có nhiều điểm mới nhằm tạo sự hấp dẫn để thu hút du khách Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, sự kiện lễ hội ...